TILINTARKASTAJAT JA SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO- NYKYTILANNE


Tilintarkastusta tehdään asiakkaalla, tilitoimistossa tai omissa tiloissa. Kirjanpitomateriaali toimitetaan paikasta riippumatta yhtä usein paperisena kuin sähköisenä. Yli puolet vast...


Tilintarkastusta tehdään asiakkaalla, tilitoimistossa tai omissa tiloissa. Kirjanpitomateriaali toimitetaan paikasta riippumatta yhtä usein paperisena kuin sähköisenä. Yli puolet vastaajista haluaisi kuitenkin materiaalin lähtökohtaisesti aina sähköisessä muodossa. Sähköisessä muodossa toimitettu materiaali saadaan muistitikulla, cd:llä tai muussa fyysisessä tallennusmuodossa, tai sitten siihen päästään käsiksi pilvessä. Verkon yli tehtävä tarkastus on yleensä suoraan kirjanpidon järjestelmässä tehtävää tarkastusta.

Tilipäätös ja tilintarkastuskertomus voidaan myös allekirjoittaa sähköisesti. Ainakaan alkukeväästä sähköistä allekirjoitusta ei ollut käyttänyt työssään lainkaan yli 60 prosenttia vastaajista. Vain muutama vastaaja oli käyttänyt sitä usein. Kommenttejakaan sähköiseen allekirjoittamiseen liittyen ei juuri annettu.  

Sähköisen taloushallinnon ja etänä tehtävän tarkastuksen nähtiin lisäävän tarvetta kommunikoida asiakkaan kanssa, koska aineistotarkastus voidaan suorittaa kokonaan asiakasta tapaamatta. Toisaalta näiden koettiin säästävän aikaa, rahaa ja paperia sekä lisäävän työn joustavuutta, kun aikataulut voi suunnitella itse.

HUONOT JÄRJESTELMÄT HIDASTAVAT TARKASTUSTA

Sähköiseen taloushallintoon liittyy tunnuksia, salasanoja ja niiden ylläpitoa. Vastausten perusteella näiden suhteen ei juurikaan koettu ongelmia. Myös järjestelmien käyttöönotto omalta koneelta yleensä onnistuu. Ongelmat liittyvätkin siihen, miten hyvin järjestelmä taipuu tilintarkastuksen tarpeisiin, miten hyvin kirjanpito on hoidettu sekä miten hyvin tilintarkastaja osaa käyttää järjestelmää.

Kirjanpitojärjestelmiä ei ole rakennettu samalla logiikalla eikä raportoinnin näkökulmasta – saati sitten tilintarkastuksen tarpeet huomioiden. Moni vastaaja kommentoi, että oikeiden raporttien ajaminen ja tositteiden etsiminen ovat usein tilintarkastajan omalla vastuulla sen sijaan, että kirjanpitäjä avustaisi niissä. Kaikkia tilintarkastuksen kannalta tarpeellisia raportteja ei välttämättä edes löydy kaikista ohjelmista tai ainakin ne on nimetty eri tavoin. Moni koki, että pureutuminen tositteille on hidasta ja navigointi raskasta.

"Vastauksista näkyi, että taloushallinnon sähköistyminen ja digitalisaation hyödyntäminen tilintarkastuksessa haastavat tilintarkastajia uudenlaiseen tekemiseen ja uusien taitojen hankkimiseen."
Riitta Laine

asiantuntija

Suomen Tilintarkastajat ry.

0
Feed