YHTEISÖJEN VEROVUODEN 2017 VEROILMOITUKSISSA PALJON MUUTOKSIA


Yhteisöasiakkaiden verovuoden 2017 veroilmoituksiin ja niiden liitteisiin on tehty lukuisia muutoksia. Muutosten vuoksi kaikki asiakkaat eivät voi antaa veroilmoitusta Yhteisöjen vero...

Yhteisöasiakkaiden verovuoden 2017 veroilmoituksiin ja niiden liitteisiin on tehty lukuisia muutoksia. Muutosten vuoksi kaikki asiakkaat eivät voi antaa veroilmoitusta Yhteisöjen veroilmoituspalvelussa. Tämä koskee osaa yhteisöistä, joiden tilikausi päättyy tammi-kesäkuussa.

Eniten on muuttunut yhdistysten, säätiöiden ja julkisyhteisöjen käyttämä veroilmoitus 6C. Lisäksi täysin uusia ovat veroilmoitus 6U ulkomaisille yhteisöille sekä esimerkiksi liite 7M maatalouden tuloa varten.

Kaikkiin veroilmoituksiin on tehty kohtien numerointiin liittyviä muutoksia. Myös kysymysten muotoilu on muuttunut esimerkiksi toimialamuutoksiin ja omistussuhteisiin liittyvissä kohdissa.

Kaikki yhteisöt eivät voi käyttää Yhteisöjen veroilmoituspalvelua

Osa yhteisöistä ei voi antaa verovuoden 2017 veroilmoitusta Yhteisöjen veroilmoituspalvelussa. Tämä koskee seuraavia yhteisöjä, jos niiden tilikausi päättyy tammi-kesäkuussa:

 • kaikki yhdistykset ja säätiöt
 • kaikki ulkomaiset yhteisöt 
 • osakeyhtiöt ja osuuskunnat, joilla on maatalouden tuloa.

Nämä yhteisöt eivät voi käyttää Yhteisöjen veroilmoituspalvelua, koska uudistunutta veroilmoitusta 6C, uutta veroilmoitusta 6U ja liitettä 7M ei ole palvelussa. Niitä ei päivitetä palveluun, koska OmaVero korvaa Yhteisöjen veroilmoituspalvelun marraskuussa. Jos yhteisön tilikausi päättyy ennen heinäkuuta, ilmoituksen määräpäivä on jo ennen marraskuuta. Siksi yhteisö ei voi antaa veroilmoitusta OmaVerossakaan. 

Muut sähköisen ilmoittamisen kanavat ovat edelleen myös yllä mainittujen yhteisöjen käytettävissä: veroilmoituksen voi antaa taloushallinto-ohjelman muodostaman tiedostona ilmoitin.fi-palvelun kautta tai käyttämällä kaupallisia Tyvi-palveluja.

6B – mikä on muuttunut osakeyhtiöiden ja osuuskuntien veroilmoituksessa? 

 • Monet muutoksista vaikuttavat ilmoittamiseen erityisesti silloin, jos veroilmoitus annetaan paperilomakkeella.
   
 • Veroilmoituksessa 6B ilmoitetaan vain elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut. Aiemmin ilmoitettiin myös henkilökohtaisen tulolähteen ja maatalouden tulolähteen tulos tai tappio. Nyt näiden  tulolähteidennäiden tulolähteiden tiedot ilmoitetaan liitteillä 7A ja 7M. 
   
 • Henkilökohtaisen tulolähteen tulosta tai tappiota ei tarvitse enää siirtää liitteestä 7A veroilmoitukseen 6B. Nyt liitteessä on myös mahdollista ilmoittaa kaikki henkilökohtaisen tulolähteen tiedot, kuten välittömät verot. 
   
 • Maatalouden tulolähteen tiedot ilmoitetaan nyt uudella liitteellä 7M. Lisäksi maatalouden tiedot voi eritellä  tarkemmin kuin aikaisemmin veroilmoituksella 6B. Liitteen avulla lähinnä lasketaan verotettava tulos, tavoitteena ei ole ilmoittaa kaikkia verotuksen ja kirjanpidon eroja.

6C – yhdistysten ja säätiöiden veroilmoitus: muutoksia ja uusia käyttäjäryhmiä 

 • Entistä useammat asiakasryhmät antavat veroilmoituksen 6C:

  - yhdistykset ja säätiöt (kuten ennenkin)
  - kunnat ja kuntayhtymät
  - evankelisluterilainen ja ortodoksinen kirkko
  - muut rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat
  - ammattikorkeakoulut ja yliopistot
  - paliskunnat.
   
 • Merkittävin muutos veroilmoitukseen 6C on se, että veroilmoituksessa on kaikille asiakasryhmille tarkoitettuja yhteisiä osia sekä erikseen kullekin asiakasryhmälle tarkoitettuja kohtia. 
   
 • Hallintoon kuuluvia henkilöitä ja heille maksettuja palkkoja tai palkkioita ei enää eritellä. Myöskään taseen mukaisia varallisuuseriä ei enää tarvitse eritellä. Riittää, että tase on veroilmoituksen liitteenä.
   
 • Kirjanpidon mukainen tulos ja veronalainen tulos lasketaan nyt samalla laskelmalla.
   
 • Kiinteistötietoja ei enää tarvitse eritellä, joten liite 76 on poistunut käytöstä. Riittää, että vuokratulot kiinteistöistä ilmoitetaan veroilmoituksessa 6C.

6U – täysin uusi veroilmoitus ulkomaisille yhteisöille

 • Uutta veroilmoitusta 6U käyttävät ulkomaiset yhteisöt (eivät kuitenkaan ulkomaiset kuolinpesät). 
   
 • Tuotot ja kulut voi eritellä veroilmoituksella 6U niin, että ulkomaisen yhteisön erityispiirteet tulevat paremmin huomioiduksi kuin veroilmoituksessa 6B, jota ulkomainen asiakaskunta käytti aiemmin. Uudistuksen toivotaan vähentävän lisäselvityspyyntöjä Verohallinnolta. 
   
 • Uusi liite 80 on otettu käyttöön. Ulkomaisen yhtiön on käytettävä liitettä, jos yhtiölle ei sen omasta mielestä muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa.
   
 • Veroilmoituksen 6B liitteiden 7A ja 7M muutokset koskevat myös ulkomaisia yhteisöjä.

Muutoksia veroilmoituksen liitteisiin

 • Liitteet 70, 71A, 71B ja 73: yksi tai kaksi kohtaa on muuttunut.
   
 • Liite 62: lomakkeen rakennetta on parannettu ja verohuojennuspoistojen ilmoittaminen on muuttunut. 
   
 • Liite 7A: tietoja ilmoitetaan huomattavasti enemmän kuin aiemmin.
   
 • Liite 7M: kokonaan uusi lomake, jolla ilmoitetaan maatalouden tulolähteen tiedot. 

 

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne.

Tilitoimisto Imperial Oy

0
Feed