YKSITYISHENKILÖN VUOKRATULO, VÄHENNYKSET & VEROTUS 2017


Vuokratulo on yksityishenkilölle pääomatuloa, joten vuokranantajalla on velvollisuus maksaa vuokratulostaan pääomatuloveroa. Vuonna 2017 pääomatulovero on 30 prosenttia ja yli 30 000 ...

Vuokratulo on yksityishenkilölle pääomatuloa, joten vuokranantajalla on velvollisuus maksaa vuokratulostaan pääomatuloveroa. Vuonna 2017 pääomatulovero on 30 prosenttia ja yli 30 000 euron pääomatuloista vero on 34 prosenttia.

Vuokranantajalla on oikeus tehdä tulostaan vähennykset, jotka ovat aiheutuneet vuokratulon hankkimisesta sekä säilyttämisestä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi yhtiövastikkeita sekä korjauskuluja. Erityisesti korjauskulujen osalta vähennysoikeus ei kuitenkaan ole täysin yksinkertaista. Verottaja tekee esimerkiksi erottelun sen välillä, tekeekö remonttia vuokranantaja itse vai taloyhtiö ja toisaalta myös sen välillä, onko kyse vuosikorjauksen vai perusparannuksen luontoisesta korjauksesta.

Kuluista on pyydettäessä esitettävä verottajalle tositteellinen selvitys. Vain todelliset kulut ovat vähennyskelpoisia, joten esimerkiksi oma työ vuokrahuoneistoa remontoitaessa ei ole miltään osin vähennyskelpoinen. Kulu- ja tulotositteet on säilytettävä viisi vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Esimerkiksi vuoden 2016 tositteet on siten säilytettävä vuoden 2022 loppuun saakka.

Vuokratulot verotetaan ns. kassaperiaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että vuokratulot verotetaan sinä vuonna, kun vuokranantaja saa varat hallintaansa, tyypillisesti pankkitililleen. Myös vuokratulojen hankkimisesta aiheutuneet kulut vähennetään sinä vuonna, kun ne on maksettu, ellei poistojärjestelmästä johtuen ole toisin määrätty. Vuokranantajan täytyy aina erikseen vaatia vähennyksiä veroilmoituksella. Jos vähennys tai poistovaatimus on unohtunut, verotusta voidaan vuokranantajan oikaisuvaatimuksen perusteella oikaista viisi vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta lukien. Esimerkiksi vuoden 2017 loppuun asti on mahdollista hakea oikaisua vuoden 2011 ja sitä tuoreempiin verotuspäätöksiin.

0
Feed