VARAUDU VERKKOKAUPPASI TULEVIIN TIETOSUOJAVAATIMUKSIIN

Toukokuussa 2018 voimaan astuva EU:n uusi tietosuoja-asetus tuo lisävaatimuksia myös verkkokaupoille. Varautuminen tuleviin muutoksiin on syytä aloittaa nyt, sillä jokaisen verkkokauppaakin käyvän yrityksen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista 25. toukokuuta 2018 alkaen.