KONSULTOIVA TOIMINTATAPA

Olennainen osa toimintaamme on tutkia ja analysoida availuvut ja kertoa kuinka yrityksen toimintaa ja taloutta voidaan tehostaa eri tilanteissa. Tarjoamme myös asiakkaillemme laajan asiantuntija -ja yhteistyöverkoston käyttöönne. Sähköiset palvelumme mahdollistavat nopean ja ajantasaisen toiminnan yrityksen, tilitoimiston ja eri sidosryhmien kanssa. Yritystoiminnan kasvaessa saattaa olla tarvetta talouspäälikköpalvelullemme, näin resursseja voidaan keskittää entistä tehokkaammin.

TEEMME PERUSTUKSET HUOLELLISESTI JA SUUNNITELLUSTI

Yrityksen perustaminen pitää tehdä suunnitellusti ja huolella. Laadimme rahoitusta varten tarvittavan lausunnon. Tarkastamme kanssanne liiketoimintaanne liittyvät taloudelliset laskelmat ,rahoitustarpeen, omistuspohjan sekä kokonaisuudessaan  liiketoimintasuunnitelmanne. Tämän jälkeen valitsemme Teille toiminnan luonteeseen sopivan yhtiömuodon (toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö osakeyhtiö tai osuuskunta). Mikäli toimitaan liittyy luvanvaraisuutta esim. vartiotoiminta tms.  teemme selvitykset puolestanne. Tämän jälkeen tehdään: perustamisilmoitus, rekisteröintien tekeminen viranomaisille sekä järjestetään kirjanpito sekä otetaan tarvittavat vakuutukset. Teemme myös yhtiömudon muutokset. Voimme toimittaa myös valmisyhtiön, jolla liiketoiminta voidaan aloittaa heti.

AUTAMME VEROASIOISSA

Palveluihimme kuuluu myös tilintarkastus, joka käsittää yhteisön tai säätiön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastuksen, josta johdetaan tilintarkastuskertomus. Konsultointi  ja neuvonta verotukseen liittyvissä kysymyksissä ovat olennainen osa työtämme, koska vero-oikeus muuttuu jatkuvasti. Autamme Teitä hoitamaan veroasiat tehokkaasti, sekä myös ennakoimaan muutoksista johtuvat vaikutukset liiketoimintaanne. Hoidamme  myös vaativammat työt kuten ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemukset. 

Järjestelmämme tuottaa monipuoliset ja ajantasaiset raportit päätöksenteon tueksi.

TOIMIMINEN VENÄJÄLLÄ

Yhtenä merkittävänä erikoisosaamisen alueenamme on Venäjän kaupan ja lainsäädännön tuntemus. Konsultoimme toimenpiteisiin, sopimuksiin, tullimaksuihin, logistiikkaan,asiakirjojen käännöksiin, tarvittaviin lupiin, erilaisiin sertifikaateihin sekä sopimuskäytäntöihin liittyvissä asioissa. Pakolliset ja vapaaehtoiset hyväksynnät tarvitaan tavaroille tai kokonaisille tehtaille Venäjän markkinoille pääsemisen takaamiseksi. Venäjän sertifiontiasioita hallinnoi Rosstandart (Росстандарт), sertifiontilaitokset ovat kaupallisia yrityksiä, niitä on noin sata, jotka kukin organisoivat sertifiointia omalla alallaan. Tyypillisiä sertifikaatteja ja todistuksia ovat: Tuontilisenssi, vastaavuussertifikaatti, hygienialausunto, laatusertifikaatti, paloturvallisussertifikaatti, laatusertifikaatti jne. Tullimaksut vaihtelevat suuresti Venäjällä tuotteittain ja ne vaativat tarkan etukäteisselvityksen samoin vientikaupankäynnissä saatetaan tarvita erillinen venäläinen maahantuoja jolla on tuontilisenssi. Itse tulliasiakirjat ovat tyypillisiä kuten tullausilmoitus, alkuperätodistus, pakkalista ja kauppalasku. Menettelytavat ja kulttuuri poikkevat kuitenkin suomalaisesta tavasta toimia; esimerkiksi  dokumentit tulee vahvistaa erilaisissa instansseissa. Valuuttalainsäädännön vuoksi kirjallinen kauppasopimus on välttämätön ja se kannattaa tehdä sekä Venäjäksi että englanniksi juristin toimesta. Tarjoamme asiakkaillemme vahvaa osaamista ja kokemusta sekä Suomessa että Venäjällä sekä laajan yhteistyöverkoston molemmissa maissa.Tilitoimisto Imperial Oy on jäsen Suomalais-Venäläisessä  kauppakammarissa ( SVKK).