Liettuaan maksetuista rojalteista ei peritä lähdeveroa 1.1.2019 alkaen

Oct 3, 2019

Liettuan ja Suomen väliseen verosopimukseen sisältyy niin sanottu suosituimmuuslauseke, joka vaikuttaa siten, että 1.1.2019 alkaen Liettuaan maksetuista rojalteista ei tarvitse enää periä lähdeveroa.

Suomen ja Liettuan välillä on voimassa 30. huhtikuuta 1993 allekirjoitettu sopimus tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veronkierron estämiseksi (SopS 94/1993). Sopimuksen 12 artiklan mukaan rojaltista on voitu periä lähdeveroa siinä valtiossa, josta se kertyy. Perittävän lähdeveron määrä on ollut 5 prosenttia sellaisen rojaltin kokonaismäärästä, joka maksetaan teollisen, kaupallisen tai tieteellisen välineistön käyttämisestä ja 10 prosenttia kaikissa muissa tapauksissa.

Liettua on ilmoittanut solmineensa kolmannen valtion kanssa verosopimuksen, jossa on sovittu suppeammasta rojaltin määritelmästä ja siitä, että rojalti verotetaan vain tulonsaajan asuinvaltiossa. Liettuan ja Suomen välisen verosopimuksen suosituimmuuslausekkeesta (most favored nation clause) johtuen vastaavia määräyksiä sovelletaan automaattisesti myös Suomen ja Liettuan välillä.

Valtiovarainministeriö on antanut asiasta 2.9.2019 ilmoituksen, joka on julkaistu sopimussarjassa (SopS 67/2019). Ilmoituksen mukaan verosopimuksen 12 artiklan 2 ja 3 kappaleiden sijaan sovelletaan seuraavia määräyksiä:
kappale: Rojaltista ei veroteta siinä sopimusvaltiossa, josta se kertyy.

kappale: Sanonnalla ”rojalti” tarkoitetaan tässä artiklassa kaikkia suorituksia, jotka saadaan korvauksena kirjallisen, taiteellisen tai tieteellisen teoksen, siihen luettuna elokuvafilmi, tekijänoikeuden sekä patentin, tavaramerkin, mallin tai muotin, piirustuksen, salaisen kaavan tai valmistusmenetelmän käyttämisestä tai käyttöoikeudesta taikka kokemusperäisestä teollis-, kaupallis- tai tieteellisluonteisesta tiedosta.

Jos lähdeveroa on peritty uuden määräyksen vastaisesti, rojaltin maksaja voi korjata veroilmoitustaan antamalla korvaavan veroilmoituksen tai tulonsaaja voi hakea lähdeveron palautusta Verohallinnosta.

Cover photo by Roxanne on Unsplash

Muut blogit

GDPR – 5 olennaista asiaa tietosuojavaatimuksista

GDPR – 5 olennaista asiaa tietosuojavaatimuksista

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Rhoncus est pellentesque elit ullamcorper dignissim cras. Enim neque volutpat ac tincidunt. Nullam eget felis eget nunc lobortis. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus nullam eget felis eget.

Fortum – hyväksynnät täyttyneet

Fortum – hyväksynnät täyttyneet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Rhoncus est pellentesque elit ullamcorper dignissim cras. Enim neque volutpat ac tincidunt. Nullam eget felis eget nunc lobortis. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus nullam eget felis eget.

Maahantuonnin alv siirtyy tammikuussa 2018 verohallinnolle

Maahantuonnin alv siirtyy tammikuussa 2018 verohallinnolle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Rhoncus est pellentesque elit ullamcorper dignissim cras. Enim neque volutpat ac tincidunt. Nullam eget felis eget nunc lobortis. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus nullam eget felis eget.