ULKOISTA PALKANLASKENTA JA KESKITY BUSINEKSEEN ! 

Palkanlaskenta kannattaa useimmiten ulkoistaa ja näin säästää arvokasta työaikaa. Palkanlaskennan kuluista suuri osa johtuu tietojenkeruusta, käyttämämme ohjelmiston avulla työ nopeutuu ja sujuu virheettömästi, kun manuaaliset vaiheet poistetaan.  Laskemme kuukausi-, tunti -ja urakkapalkat ja lähetämme asiakkaalle maksutiedot ennakkonpidätyksistä ja sotu maksuista sekä teemme palkkojen valvonta-ilmoitukset. Palkkaerittelyt lähetämme tarvittaessa verkkopalkkana eteenpäin, jolloin palkansaajat voivat tarkastella tietoja omasta verkkopankista. 

Tilitoimisto Imperialin ammattitaitoisilla palkan laskijoillamme on pitkä kokemus alalta sekä julkiiselta, että yksityiseltä sektorilta. Seuraamme aktiivisesti TES- ja lakimuutoksia. Hoidamme myös tiliöinnit sekä muut palkkojen maksuun liittyvät tehtävät.

Palvelumme kattaa seuraavat tehtävät:

• Palkkatietojen kerääminen ja laskenta sekä ylläpito

• Tilien täsmäys

• Maksutietojen koonti ja lähetys

• Matkakulujen ylläpito

• Matkustus ja kulutoimintojen arkistointi

• Raportointi ja ilmoitukset

• Palkkatukihakemusten laatimiset

• Vuosilomien kertyminen ja lomapäivien seuranta

• Henkilöstöhallinto


Kartoitamme tilanteenne ja teemme järjestelmien siirron palkanlaskennan häiriintymättä.