Lakipalvelut

Tarjoamme kattavasti myös erilaisia juridisia palveluja.

Yritykset ja liiketoiminta

 • Yhtiöiden perustamiset, osakassopimukset, yhtiömuodon muuttaminen, osakeannit, fuusiot ja diffuusiot, yhtiön kokousasiakirjojen laatiminen ja kaupparekisteri-ilmoitukset. Autamme tarvittaessa hallituksen muodostamisessa. 

 • Yrityskauppojen ja -järjestelyjen juridiikka. Kaikki sopimukset, myös salassapitosopimukset. Juridinen tuki neuvotteluissa, due diligence -selvitysten tekeminen, viranomaisilmoitukset ja kauppaprosessin hallinta. 
 • Sopimusten laatiminen kaikkien sopimusten osalta. Esimerkiksi kauppa-, yhteistyö-, vuokraus-, lisenssi- ja myynti- sekä markkinointisopimukset. Myös vakio- ja mallisopimusten laatiminen. 
 • Työoikeus. Koko työsuhteen elinkaaren juridiikka työsopimuksen tekemisestä aina työsuhteen päättämiseen asti. 
 • Saatavien perintä, konkurssit ja yrityssaneeraus. 
 • Julkiset hankinnat ja kilpailuoikeus. 
 • Yritystoiminnan aloittaminen Suomessa tai ulkomaisen liiketoiminnan laajentaminen Suomeen; yhtiön perustaminen, toimitilat, työsuhteet, kaupalliset suhteet, myynti- ja markkinointi. 
 • Rahoituksen hankkiminen ja hakemusjuridiikka, esim. Business Finland, Finnvera, ELY, EU-rahoitus. 
 • Oikeudenkäynnit. 

Palvelut henkilökohtaisiin asioihin liittyen

 • Kaikki asiakirjat ja sopimukset, kuten avio- ja avoehtosopimukset, testamentit, edunvalvontavaltuutus ja valtakirjat.
 • Perintöasiat, esimerkiksi perunkirjoitukset ja perinnönjaot sekä pesänselvittäjänä ja -jakajana toimiminen.
 • Avio- ja avoerot ja niihin liittyvä toimet kuten ositus ja omaisuuden erottelu.
 • Työsuhdeasiat.
 • Rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset.
 • Yksityishenkilöiden oikeudenkäynnit.

Pyydä tarjous

Asianmukainen kirjanpito tuottaa yrityksen toiminnasta tietoa, jonka perusteella voidaan tehdä strategisia päätöksiä liiketoiminnasta. Lisäksi kirjanpidosta tuotetaan lakisääteisiä raportteja esimerkiksi verottajalle.

Tietosuojaseloste